Naše zásady 

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí naší výrobní a dodavatelské strategie:

  • Citlivě vnímáme otázku životního prostředí, a proto se snažíme zapojovat veškeré možné a nám dostupné bezodpadové technologie a prvky do naší výroby, tak abychom co nejvíce omezili negativní dopad na okolní prostředí.
  • Zavedením poloautomatického provozu minimalizujeme riziko selhání lidského faktoru a zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Prostřednictvím účinných filtrů ve fázi výroby směsí minimalizujeme riziko úniku prachových částic do okolí.
  • Do budoucna bychom chtěly co nejvíce využívat alternativní a obnovitelné zdroje energie. V neposlední řadě se snažíme o citlivé začlenění betonárny do okolní krajiny mimo obydlenou zónu s omezením hlučnosti.

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí naší výrobní a dodavatelské strategie:

  • Citlivě vnímáme otázku životního prostředí, a proto se snažíme zapojovat veškeré možné a nám dostupné bezodpadové technologie a prvky do naší výroby, tak abychom co nejvíce omezili negativní dopad na okolní prostředí.
  • Zavedením poloautomatického provozu minimalizujeme riziko selhání lidského faktoru a zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Prostřednictvím účinných filtrů ve fázi výroby směsí minimalizujeme riziko úniku prachových částic do okolí.
  • Do budoucna bychom chtěly co nejvíce využívat alternativní a obnovitelné zdroje energie. V neposlední řadě se snažíme o citlivé začlenění betonárny do okolní krajiny mimo obydlenou zónu s omezením hlučnosti.