Samonivelační podlahové potěry

Použití: Do podlahových konstrukcí všech typů - potěry pevně spojené s podkladem, plovoucí potěry i vytápěné potěry. Umožňují dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytvářejí ideálně rovnou a hladkou povrchovou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety, apod.), nebo lze použít při určitých úpravách přímo jako finální podlahu.

Anhydritové samonivelačni podlahové potéry

Charakteristika:

Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem určená pro vnitřní podlahy umožňující dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytvářející ideálně rovnou a hladkou povrchovou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety, apod.) nebo při určitých úpravách sloužící přímo jako finální podlaha. Po zatuhnutí se vyznačuje homogenní a pevnou strukturou.

 

Složení:

Anhydritový samonivelační podlahový potěr je vyráběn z pojiva na bázi síranu vápenatého, jemnozrnného kameniva, vody a chemických přísad ovlivňujících zpracovatelnost směsi a konečné vlastnosti anhydritového potěru.

 

Výroba a doprava:

Výroba probíhá na betonárnách na základě průkazních zkoušek pomocí přesného dávkovacího zařízení, odkud je směs přepravována autodomíchávači na stavbu v konzistenci potřebné pro konečné zpracování. Zde je směs speciálním čerpadlem dopravena pomocí gumových hadic až na místo uložení.

 

Pokládka:

Díky vysoké tekutosti probíhá uložení směsi samovolným rozlitím. Pro dosažení ideální rovinatosti již není nutná vibrace, ale pouze lehké natřásání směsi speciální latí. Aplikace samotného materiálu probíhá při vzpřímené chůzi. Odpadá namáhavé a časově náročné zahlazení povrchu v kleče, jako je tomu u tradičních cementových potěrů, stejně tak jako poškození izolace nebo trubek podlahového vytápění pracovním nářadím.

 

Výhody:

samonivelační vlastnosti směsi

 • vysoká tekutost umožňuje dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytváří ideálně rovný a hladký povrch

ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním

 • dokonalá zatékavost umožňuje rovnoměrné obalení trubek podlahového vytápění
 • vysoká homogenita vytváří podlahovou vrstvu bez vzduchových dutin, prohřívání menšího objemu umožňuje díky redukci vrstvy podlahy společně s výbornou tepelnou vodivostí rychlý a stejnoměrný přenos tepla
 • úspora nákladů za el. energii na vytápění
 • možnost spuštění podlahového vytápění již po cca 4 dnech

dokonalá rovinatost podlah a hladký povrch

 • úspora dodatečných nákladů za práci (odpadá složité a nákladné stěrkování)
 • snadná pokládka finálních nášlapných vrstev (dlažba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety, apod.)

zkrácení doby pokládky

 • několikanásobné zrychlení doby pokládky oproti tradičním cementovým potěrům umožňuje provedení podlah o rozloze i více než 1000m2 za den

malý stupeň deformace a vysoká prostorová stabilita

 • materiál s vysokou pevností v tahu za ohybu
 • minimální přetvoření umožňuje provádět podlahové plochy bez nebo s omezeným počtem dilatačních spár
 • oproti tradičním cementovým potěrům odpadá nutnost vyztužení ocelovými sítěmi

redukce tloušťky (oproti tradičním cementovým potěrům)

 • homogenní struktura a vynikající mechanické vlastnosti umožňují snížit potřebnou tloušťku konstrukce až o 25 % (menší spotřeba materiálu)
 • snížení zátěže stropních konstrukcí (vhodné pro rekonstrukce podlah ve starší zástavbě)
 • zvýšení světlé výšky místnosti

úspora místa a přímých nákladů za energii a vodu na staveništi

 • není třeba sila ani jiného vybavení staveniště

zrychlení a zjednodušení výstavby

 • jednoduchá a rychlá pokládka materiálu
 • zvýšení produktivity práce díky zjednodušení organizace na stavbě
 • pochůznost podlahy po 1 až 2 dnech
 • možnost spuštění podlahového vytápění již po cca 4 dnech (u tradičních cementových potěrů až po cca 21 dnech)
 • vysoká počáteční pevnost umožňuje zatížení podlahy již po 4 až 5 dnech

dozorovaná kvalita

 • jednotlivé komponenty potřebné k výrobě jsou kontrolovány a dozorovány dle příslušných norem

vysoká požární bezpečnost

 • díky velkému obsahu chemicky vázané vody patří anhydritový podlahový potěr mezi nehořlavé stavební materiály

 

Použití:

Anhydritový samonivelační podlahový potěr je vhodný pro všechny typy interiérových podlahových konstrukcí do novostaveb, ale i rekonstrukcí obytných budov (bytové soubory i rodinné domy), staveb administrativních a obchodních center, objektů občanské vybavenosti (správní budovy, školy, nemocnice) a podobně. Není vhodný k použití do trvale vlhkých prostor a venkovního prostředí.

 

• možno použít jako:

 • plovoucí potěr
 • potěr na oddělovací vrstvě
 • potěr pro podlahové vytápění
 • potěr spojený s podkladem

Cementové Samonivelační Potěry

Charakteristika:

Tekutá směs na bázi směsných cementů pro lité podlahy se samonivelačním účinkem umožňující dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytvářející rovnou a hladkou povrchovou plochu pod finální nášlapnou vrstvu.

 

Výhody:

zkrácení doby pokládky

 • rychlejší doba pokládky oproti tradičním cementovým potěrům vyráběných v konzistenci zavlhlé nebo měkké

dokonalá rovinatost podlah

vynikající zatékavost směsi

zrychlení výstavby

 • jednoduchá a rychlá pokládka materiálu
 • zvýšení produktivity práce díky zjednodušení organizace na stavbě

 

Použití:

Do podlahových konstrukcí všech typů - potěry pevně spojené s podkladem, plovoucí potěry, potěry na oddělovací vrstvě. Možno použít i do vlhkých prostor, exteriérů a mírně chemicky agresivního prostředí (garáže apod..)